Главное меню

Наші контакти

Наша адреса:

84500 Україна Донецька область, м. Бахмут (Артемівськ), вул. Благовіщенська 43

Наш телефон/факс:

(06274) 2-34-72

Наш e-mail:

artped@ukr.net

Навчально-методична робота

Навчально-виховний процес в Артемівському педагогічному училищі забезпечує можливість здобуття студентами  знань, умінь і навичок у загальноосвітній, гуманітарній,соціальній, науково - природничій і професійно-практичній сферах.

Навчальний  процес  базується  на  принципах  науковості,   гуманізму, демократизму та організовується згідно з  нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Артемівського педагогічного училища, Положенням про організацію навчального процесу в Артемівському педагогічному училищі, наказами та розпорядженнями директора училища.
Навчальний процес в училищі здійснюється у таких формах:

 1. навчальні заняття (лекції, лабораторні заняття, практичні заняття,  семінарські заняття);
 2. самостійна робота;
 3. контрольні заходи;
 4. практична підготовка.

Нормативний термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» становить: база 9 класів - 3 роки 10 місяців, база 11 класів - 1 рік 10 місяців.

Студенти, які навчаються на базі 9 класів, на І - ІІ курсах, крім спеціальних предметів, вивчають предмети загальноосвітнього циклу. На ІІ курсі студенти здають державну підсумкову атестацію і отримують атестат про повну загальну середню освіту.

Навчання студентів проводять висококваліфіковані викладачі.
Серед яких:
- викладачів вищої та першої категорії - 87%;
- викладачів методистів і старших викладачів - 35%.       
- нагородженні нагрудним знаком «Відмінників освіти України» - 25%; 

 З метою якісної підготовки студентів в навчальному процесі активно використовуються інноваційні технології навчання, комп'ютерна та мультимедійна техніка, методики, спрямовані на гармонійний розвиток особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін в соціально-культурній сфері.      

Основна мета методичної роботи в Артемівському педагогічному училищі  — створення умов, що сприяють підвищенню ефективності та якості навчального процесу на основі комплексного підходу до вдосконалення викладання, змісту, організації і методів навчання.

В училищі використовуються колективні форми методичної роботи з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-педагогічної інформації, а також індивідуальні форми методичної роботи для задоволення особистих потреб і конкретних запитів педагогічних працівників.

Методична робота викладачів здійснюється  за наступними напрямками:

 • навчально-методична робота;
 • науково-методична робота;
 • організаційно-методична робота;
 • позааудиторна робота.

Планується методичної роботи в училищі з урахуванням кваліфікаційних характеристик викладачів.

Для викладачів кваліфікаційній категорії «спеціаліст» організується:

 • наставництво;
 • щкола молодого викладача;
 • тиждень «Ініціатива і творчість молодих».

Викладачі кваліфікаційної  категорії «спеціаліст І категорії»,
«спеціаліст ІІ категорії»  беруть участь у таких формах методичної роботи:         

 • методичні об’єднання викладачів;
 • науково-практичні конференції;
 • методичні виставки;
 • тижні науково-методичної роботи.

Викладачі кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»проводять :

 •         майстер-класи;
 • презентації власного досвіду роботи;
 • залучаються до професійних конкурсів викладачів

22-26 лютого 2016 року. Тиждень науково-методичної роботи комісії хорового диригування та постановки голосу

З 22 по 26 лютого в Артемівському педагогічному училищі відбувся тиждень науково-методичної роботи викладачів комісії хорового диригування та постановки голосу.
З метою відзначення і поширення кращого педагогічного досвіду, підтримання творчої праці викладачів, підвищення їх професійної майстерності в рамках тижня було проведено:

Виставку-презентацію педагогічного досвіду викладачів комісії, що включала науково-методичні та творчі роботи, що висвітлюють актуальні проблеми сучасної мистецької освіти

Круглий стіл «Сучасні освітні підходи до формування мистецької компетентності студентів». У доповідях викладачів були висвітлені інтеграційні процеси та сучасні підходи щодо підготовки фахівців нової генерації здатних до творчості та новаторства в педагогічний діяльності.

Відкриті заняття з хорового диригування та постановки голосу, де в атмосфері співпраці та співтворчості була представлена дослідницько-експериментальна робота, що спрямована на впровадження сучасних методик навчання в музичній освіті

Конкурс «Сузір’я педагогічної майстерності» став фінальним заходом проведення тижня, що сприяв творчим педагогічним пошукам, удосконаленню фахової майстерності викладачів.

Завершився конкурс виступом директора Артемівського педагогічного училища Мащенко Н.Б., яка підвела підсумки та нагородила переможців грамотами