Главное меню
 
фото педучилища

Наші контакти

Наша адреса:

84500 Україна Донецька область, м. Бахмут (Артемівськ), вул. Благовіщенська 43

Наш телефон/факс:

(06274) 2-34-72

Наш e-mail:

artped@ukr.net

 

 

 

Вступний іспит з української мови проходить у  вигляді письмового диктанту, що надає можливість об'єктивно перевірити писемну  (орфографічну й пунктуаційну) грамотність абітурієнтів.


1.  Перевірці підлягають:

 • уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила і словникові слова, визначені для запам'ятовування;
 • уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих  правил пунктуації;
 • уміння належним чином оформляти роботу.

2.  Матеріал для вступного диктанту

 • Для диктанту використовується текст, доступний для розуміння учнів  9-го класу.
 • Обсяг текстів диктантів становить 160-173 слів з урахуванням як самостійних, так і службових частин мови.
 • Для диктантів використовуються тексти, у яких кожне з опрацьованих правил орфографії або пунктуації української мови представлене  3- 5  прикладами. 

3.  Передбачається диктант, робота над яким триває одну астрономічну годину.

4.  Диктант оцінюється однією оцінкою на підставі таких критеріїв:

-     орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

-   виправляються, але не враховуються такі орфографічні та пунктуаційні помилки: на правила, які не внесено до шкільної програми; на іще не вивчені правила;  у відтворенні так званої авторської пунктуації;

-    повторювані помилки (у слові, яке повторюється в диктанті кілька разів) вважаються однією помилкою; однотипні (помилки на те саме правило, але в різних словах) вважаються кількома помилками;

-    розрізняють грубі й негрубі помилки; зокрема, до негрубих належать такі:

 • 1)   у винятках з усіх правил;
 • 2)   у написанні великої літери в складних власних найменуваннях;
 • 3)  у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;
 • 4)  у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший і якщо можлива інша інтонація;
 • 5)  у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, як...; не що інше,  як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...);
 • 6) пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушення їх послідовності;
 • 7)  заміна українських літер російськими;

-   п'ять виправлень  неправильного написання на правильне прирівнюються до однієї помилки;

-   орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила виправляються, але не враховуються.


4.  Нормативи оцінювання диктанту:


Бали

Кількість помилок

Бали

Кількість помилок

1

15-16 і більше

7

4

2

13-14

8

3

3

11-12

9

1+1 (негруба)

4

9-10

10

1

5

7-8

11

1 (негруба)

6

5-6

12

-

 

ПОРАДИ АБІТУРІЄНТАМ

Готуючись до вступного іспиту з української мови, візьміть до уваги кілька порад.

1.  Ретельно повторіть вивчені орфографічні й пунктуаційні правила та винятки з них, адже текст диктанту може містити будь-які орфограми і пунктограми, засвоєні вами в  9-му та попередніх класах.

2.  Критично і вдумливо проаналізуйте орфографічні й пунктуаційні помилки, яких найчастіше припускалися у своїх письмових роботах протягом року. Поміркуйте, чим саме вони спричинені (можливо, неуважністю, а може, ви не знаєте відповідного правила чи плутаєте його з іншим тощо). Визначивши причину, легше запобігти помилці.

3.  Перевіряючи диктант, зверніть особливу увагу на ті слова і розділові знаки, у написанні яких вагалися під час диктування.

4.  Розчленовуйте орфографію та пунктуацію на частини. Визначте, що в кожній з них є основним. Орфограми, що пишуться за фонетичним принципом (небо, ліс, зорі, ходити, маяк, сни), вимагають лише уважного слухання. Для написання таких орфограм тренуйте слух.

5.  Пам'ятайте, що існують такі правила орфографії, які розходяться з правилами орфоепії: чується  [с тобойу],  а пишеться з тобою. 

6. Серед пунктограм можна виділити інтонаційні, структурні та змістові (смислові). Найпростіше з інтонаційними: можна натренувати слух на окличну, питальну й розповідну інтонації та паузи.
Структурні пунктограми найскладніші. Щоб ними користуватися, треба добре знати синтаксичну будову речення, усі типи розділових знаків і основні правила їх розставляння.
Змістові (смислові) пунктограми є спільними зі структурними, бо синтаксична будова речення відображає його зміст, є формою логічного наповнення. Однак один логічний зміст може мати кілька синтаксичних структур і з різними розділовими знаками: як приїду  -  зайду; після приїзду зайду; коли приїду, то зайду.

7.  Під час  самостійної перевірки бажано подумки озвучувати написане. Це допоможе вам вчасно помітити допущені помилки.