Главное меню
 
фото педучилища

Наші контакти

Наша адреса:

84500 Україна Донецька область, м. Бахмут (Артемівськ), вул. Благовіщенська 43

Наш телефон/факс:

(06274) 2-34-72

Наш e-mail:

artped@ukr.net

 

 

Поради для іспиту з біології

Поради абітурієнтам

Для того щоб скласти іспит з біології при вступі на дошкільне відділення училища на базі 9-ти класів необхідно знати програму базової школи з ботаніки, зоології та анатомії людини.

Абітурієнт повинен знати найголовніші поняття, закономірності та закони, що стосуються будови, життя і розвитку рослинного, тваринного і людського організму. Також необхідно розбиратися в будові та житті рослин, тварин, грибів, прокаріотів і людини. Абітурієнт повинен вміти обґрунтувати висновки у розкритті взаємозв’язків між будовою та функціями, оперувати поняттям при пояснені явищ природи з наведенням прикладів із життя, із практики сільськогосподарського і промислового виробництва, охорони здоров’я тощо.

Білет складається з 2 питань. Одне питання з анатомії людині, а друге - з ботаніки чи зоології. Абітурієнту надається час – від 20 хвилин для складання відповіді на питання білету.

Приклад відповіді на питання з розділу «Ботаніка»:
Корінь, його будова та функції. Видозміни коренів.

Відповідь: Корінь - це необмежено зростаючий вегетативний орган, що забезпечує закріплення рослини в субстраті, поглинання і транспорт води, мінеральних речовин і продуктів життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів, а також вегетативне розмноження рослин.
У рослини розрізняють головний, боковий і додаткові корені. Головний корінь виростає із зародкового корінця. Додаткові корені утворюються на будь-якій частині рослини (стеблі, листках), але не на коренях. Від головного кореня і додаткових відгалужуються бічні корені.
Сукупність усіх коренів рослини називається кореневою системою. Розрізняють стержневу - А (явно виражений головний корінь) і мочковою – Б (всі корені однакові) кореневі системи.

Анатомічно корінь складається з різних зон: кореневого чохлика (I), зони поділу (II), розтягування (III), всмоктування і проведення (IV).

Коли корінь виконує, крім основних функцій, ще додаткові, утворюються видозміни. Потовщення головного кореня призводить до утворення коренеплодів (наприклад, у буряка, моркви). Потовщення бічних коренів, де відкладаються поживні речовини, призводить до утворення корнеклубнів (наприклад, у жоржин). Корені-присоски зустрічаються у рослин паразитів (наприклад, у повеліки). У рослин, які ростуть на болотах і перезволожених ґрунтах, формуються дихальні корені (наприклад, у орхідей). За допомогою коренів-причіпок, в'юнкі стебла рослин чіпляються за опору (наприклад, у плюща). Є опорні коріння, що виконують функції підпірок (наприклад, у баньяна).

При підготовці до іспиту необхідно звернути увагу на наступні моменти:

З розділу «Ботаніка» слід добре знати будову і функції частин рослини (кореня, пагона, листка, квітки); вміти порівнювати особливості та переваги  різних класів рослин (наприклад, покритонасінних і голонасінних), знати особливості будови окремих класів рослин (водоростей, мохів, папоротей, голонасінних, покритонасінних) і окремих царств (бактерій, лишайників і грибів).

З розділу «Зоологія» слід добре надавати характеристику особливостям класів тварин (червцям, молюскам, членистоногим, ракоподібним, павукоподібним, комахам, рибам, земноводним, плазунам, птахам та ссавцям); вміти порівнювати різні класи між собою (наприклад, представників типу членистоногих між собою); знати пристосування деяких видів до умов існування (наприклад, риб до водного середовища, птахів до повітряного середовища).

З розділу «Анатомія людини» абітурієнт повинен вміти надавати характеристику основним системам органів людини; знаходити взаємозв'язок між будовою і функціями (наприклад, крові, органу зору тощо); зв’язувати функціональну діяльність деяких систем органів (наприклад, кровоносну та дихальну системи); знати відмінність вищої та нижчої нервової системи людини (наприклад, безумовні та умовні рефлекси).

Основні помилки: абітурієнти не вміють порівнювати між собою будову та функції окремих видів або класів рослин чи тварин, знаходити особливості та взаємозв'язки між системами органів людини; мало уваги приділяють будові рослинної та тваринної клітини і тканин; не розбираються в  систематичних категоріях рослин та тварин.